Wetenschappers

· Interessante & praktische contacten met het bedrijfsleven

· Kortdurende inspanning (1 dag)

· Verslaglegging en financiele afhandeling door het instituut

 

Onze aanpak

· Analyse en zonodig herformuleren van de vraag

· Opdelen in deelvragen en expertises

· Zoeken en inschakelen van benodigde specialisten

· Beoordelen technische haalbaarheid

· Integratie en assemblage deeloplossingen

· Rapportage en begeleiden implementatie

 

Institute for Science & Industry

Efficiënte kennisoverdracht van universiteiten naar MKB

Het Institute for Science & Industry is opgezet voor een toegankelijke en effectieve kennisoverdracht van universiteiten naar het bedrijfsleven.

· Voor kleine vraagstukken waarbij een beroep wordt gedaan op parate kennis van wetenschappers

· Een directe aanpak “niet de tent maar de vent

· Ondersteuning door analyse van problemen en het leggen van contacten met de juiste wetenschappers

Stichting

Institute for Science & Industry

PO Box 443

7500 AK  Enschede

The Netherlands

Contact:

E-mail: frans.kokkeler@i-si.eu

E-mail: info@i-si.eu